Mikroprojekt pn.: „Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk” stanowi element wdrażania Projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Beneficjent:

Gmina Milanówek

Okres realizacji:

15 czerwca 2016 r. – 28 lutego 2017 r.

Wysokość udzielonego grantu:

50 000,00 zł

Zakres rzeczowy projektu:

Mikroprojekt obejmuje działania nieinwestycyjne, niezbędne do udanego wdrożenia w przyszłości projektu dotyczącego budowy kompleksu rekreacyjnego wykorzystującego technologie zero – emisyjne. Realizacja mikroprojektu pozwoliła Gminie Milanówek na wymierną współpracę z partnerem norweskim – Gminą Frogn, która wsparła naszą gminę podczas wizyt studyjnych oraz wymiany doświadczeń na platformie współpracy dla poszanowania energii i klimatu.

Mikroprojekt zakładał przeprowadzenie dwóch wizyt studyjnych przedstawicieli obu gmin, które umożliwiły nawiązanie i utrwalenie kontaktów, a przede wszystkim na wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych charakteryzującymi się największymi efektami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi możliwymi do zastosowania w projekcie budowy kompleksu rekreacyjnego w Milanówku.

Wniesione przez norweskiego partnera know-how o projektowaniu oraz realizacji inwestycji pozwolił na wypracowanie koncepcji technologiczno-funkcjonalnej, która stanie się nie tylko podstawą do wdrożenia projektu budowy kompleksu rekreacyjnego, ale także bazą dla innych JST planujących realizację podobnych projektów.

Informacje źródłowe na temat projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” znajdują się na stronie: http://razemdlaklimatu.eu/pl/

Loogtypy partnerów projektu

Więcej informacji:

Plik do pobrania:

Wizualizacja 1

Wizualizacja 2

Wizualizacja 3

Wizualizacja 4

Udostępnij na: