Herb Miasta Milanówka

Zmiany w przepisach od 1 lipca 2022 r. dot. świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zmiany przepisów obejmują  regulacje dotyczące terminów składania wniosków: 

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU BEZ NR PESEL

Do 15 lipca 2022 r. istnieje możliwość składania wniosków o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, którzy przebywali
przed dniem 30 kwietnia 2022 r. a nie posiadali numeru PESEL.

  1. Wnioski składa się na poniższym formularzu.
    1. pdfWniosek (ważny do 15.07)158.96 KB
    2. pdfKarta zakwaterowania (ważna do 15.07)99.26 KB

ROZLICZENIE WNIOSKÓW ZA OKRES POBYTU DO 30 CZERWCA

Wniosek o świadczenie  pieniężne, obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i  wyżywienie obywatelom Ukrainy do dnia 30 czerwca 2022 r. składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.: , np. w okresie od 24.02. do 30.06- wniosek należy złożyć do 31 lipca, np. w okresie od 05.05. do dnia dzisiejszego- wniosek należy złożyć do 31 lipca

BIEŻĄCE ROZLICZENIE - ZA OKRES OD 1 LIPCA

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, np.za okres pobytu od 2 lipca do 5 lipca- wniosek należy złożyć do 5 sierpnia, np. za okres pobytu od 6 lipca do 15 sierpnia- wniosek należy złożyć do 15 września

WNIOSKI ZŁOŻONE Z UCHYBIENIEM TYCH TERMINÓW POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA

Terminy składania wniosków

 


OKRES ZAKWATEROWANIA

 
TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

1

do 30 kwietnia
(obywatele Ukrainy nie posiadający numeru PESEL)

do 15 lipca 2022 r.

2

za okres od 24 lutego do 30 czerwca
(obywatele Ukrainy posiadający     numer PESEL)

do 31 lipca 2022 r.

3

za okres pobytu od 1 lipca

miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Zmiana do rozporządzenia

w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),
  • jest kobietą w ciąży;
  • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Ważne od 28 października 2022 r.:


Podstawa prawna                      

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

Udostępnij na: