Szanowni Państwo, w związku z informacją o kolejnym wystąpieniu kilku ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski, w tym o potwierdzonych w ostatnich dniach ogniskach w gospodarstwach w powiecie żuromińskim, apeluję o podjęcie działań, mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się choroby z miejsc, w których wyznaczono ognisko oraz obszary z ograniczeniami, a także na terenie całego województwa.

Należy podkreślić, że od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących na fermach drobiu znależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa grypy do stad drobiu zostanie ograniczone. Dlatego proszę o przekazywanie wszystkim hodowcom, właścicielom drobiu oraaz osobom pracującym na fermach drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny i bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. 

Niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. Zgodnie z jego zasadami: 

Hodowcy powinni: 

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa;
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych;
  • myć dokladnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym;
  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać ją po wyjściu z kurnika;
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni: 

  • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do ktorych dostęp mają dzikie ptaki.

Ponadto, przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale niepatogenny dla ludzi. Niezależnie od tego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego apeluję o jak najszerszą promocję i wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej, szczególnie wśród hodowców drobiu oraz pracowników służb i inspekcji, które mogą być potencjalnie zaangażowane w likwidowanie ognisk ptasiej grypy. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że służby wojewódzkie są w gotowości do podjęcia ewentualnych działań w przypadku wystąpienia zachorowania na obszarze Mazowsza. Proszę rownież o dokonanie przeglądu procedur w zakresie wystąpienia zagrożenia epizootycznego na poziomie powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. 

Z poważaniem

Konstanty Radziwiłł


Zobacz również:

pdfPismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r. (PDF)682.16 KB

Grypa ptaków – informacje ogólne (PDF)


Ulotka dot. zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

źródło: gov.pl

Udostępnij na: