Logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia w 2022 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.

Przyczyna: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i/lub wzmożony ruch samochodów.


pdfKomunikat (PDF)150.14 KB

Udostępnij na: