Herb Miasta Milanówka

24 lutego 2022 r. podczas LVI Sesji Rady Miasta Milanówka radni jednogłośnie przyjęli "stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

Władze samorządowe Miasta Milanówka, Rada Miasta i Burmistrz Miasta:

  • stanowczo potępiają zbrodniczą agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
  • wyrażają solidarność z Narodem Ukraińskim, szanując jego prawo do niepodległości, samostanowienia, nienaruszalności granic państwowych oraz dążeń do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej i NATO;
  • apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu przerwanie agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz zmierzających do niezwłocznego zakończenia konfliktu zbrojnego;
  • apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich niezbędnych i koniecznych działań, w tym wynikających z prawa międzynarodowego, których celem będzie stworzenie systemowej pomocy dla osób dotkniętych skutkami działań wojennych

 Flaga Ukrainy

Udostępnij na: