Lis

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłosił, że w dniach od 9 do 20 września 2023 r. planowane jest na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. poz. 1737) Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał komunikat o planowanych szczepieniach.

Informacje dotyczące planowanego szczepienia:

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie w ilości 30 dawek na 1 km² na całym obszarze objętym szczepieniami.
  • Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
  • Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
  • Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.
  • Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
  • Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
  • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z przyczyn niezależnych.


 Szczepienie lisów - komunikat MWLW

Udostępnij na: