Herb Miasta Milanówka

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym oraz możliwym występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim przypomina właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, a kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

_____

Przypominamy o możliwości bezpłatnego pozyskania czujniku czadu dla gospodarstw domowych korzystających z lokali i budynków komunalnych, w których zainstalowane jest źródło ciepła na paliwo stałe.

Więcej informacji: https://bit.ly/3QECrNJ

Udostępnij na: