fe rp ue logo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA na lata 2014–2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Tytuł projektu: „Cyfrowa Gmina”

Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł

Termin realizacji projektu: 25.02.2022–25.08.2023

Cel projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie     cyberbezpieczeństwa.

Opis projektu: Diagnoza cyberbezpieczeństwa, edukacja cyfrowa pracowników oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarek dla Urzędu Miasta Milanówka.

Udostępnij na: