Flaga i godło RP

Projekt pod nazwą „Przebudowa ul. Zbigniewa Herberta w Milanówku” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

 Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 2 238 600,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 391 048,50 zł

Cel projektu:

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Zbigniewa Herberta w Milanówku.

Planowane efekty:

  1. Podniesienie standardu technicznego drogi gminnej wpływające na poprawę bezpieczeństwa poruszania się kierowców i pieszych.
  2. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
  3. Poprawa dostępu do placówek świadczących usługi publiczne oraz obiektów społeczno-kulturalnych.

ul Herberta

Udostępnij na: