Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Tytuł operacji:

Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku.

Główny cel operacji:

Celem operacji jest ułatwienie sprzedaży i zakupu produktów bezpośrednio od rolników wraz z poszerzeniem oferty produktów rolno-spożywczych dla mieszkańców Milanówka i okolic oraz promocją produktów rolno-spożywczych i regionalnych pochodzących z systemu rolnictwa ekologicznego poprzez przebudowę istniejącego targowiska przy ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach, którego realizowana jest operacja:

Działanie 7.4.2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Przewidywane wyniki operacji:

Przebudowane miejskie targowisko w Milanówku oznaczone nazwą „Mój Rynek”, które będzie obejmowało wykonanie:

  • 3 wiat handlowych jako zadaszenie stoisk do handlu produktami rolno-spożywczymi i przemysłowymi;
  • wymiana nawierzchni terenu targowiska (miejsca do handlu, ciągi piesze i pieszo-jezdne, droga wewnętrzna);
  • ogrodzenia terenu targowiska;
  • odwodnienia terenu targowiska;
  • instalacji fotowoltaicznej na dachu wiat handlowych;
  • oświetlenia terenu lampami hybrydowymi z oprawami LED.

Targowisko pozostanie obiektem ogólnodostępnym i całorocznym. 

Wartość dofinansowania: 

1 000 000 zł

 

Udostępnij na: