Inwestycja pn. Przebudowa i adaptacja budynku przedszkola na Żłobek Publiczny w Milanówku Akademia Jerzyków zgłoszona została jako Modernizacja Roku w konkursie Modernizacja roku & Budowa XXI w. Weź udział w głosowaniu! – link

Inwestycja polegała na przebudowie i adaptacji budynku przedszkola w celu uruchomienia pierwszego publicznego żłobka w Milanówku, który służy poprawie dostępności do usług społecznych mieszkańców miasta Milanówek.

W ramach inwestycji wykonane zostały niezbędne prace: roboty budowlane i demontażowe wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, organizacja placu zabaw. Na remont i adaptację budynku udało się uzyskać dofinansowanie z rządowego programu „Maluch”. Inwestycja kosztowała ponad 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło aż 1,4 mln zł. Oprócz prac remontowych ze środków z programu „Maluch+” zakupiono również wyposażenie placówki.

Żłobek pełni ważną rolę w zaspokajaniu palących potrzeb społecznych w ramach wsparcia aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek. Żłobek Akademia Jerzyków powstał z myślą o dzieciach i rodzicach, którzy pragną realizować się zawodowo i jednocześnie zapewnić swoim maluchom bezpieczne miejsce pobytu oraz warunki do rozwoju intelektualnego, fizycznego i doskonałą opiekę.

Dziś do żłobka uczęszcza 52 dzieci.

ZAGŁOSUJ!


 Żłobek Publiczny "Akademia Jerzyków" - przed i po

Udostępnij na: