Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze, Unia Europejska

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Tytuł projektu: „Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku”

Całkowita wartość projektu: 8 284 273,01 zł

Wysokość dofinansowania: 3 114 336,81 zł

Termin realizacji projektu: 01.03.2021-31.03.2023

Wnioskodawca: Gmina Milanówek

Cel projektu: poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków szkół podstawowych .

Opis projektu: Projekt dotyczy termomodernizacji dwóch obiektów szkolnych w Gminie Milanówek. Efekt zmniejszenia zużycia energii cieplnej, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w modernizowanych obiektach, spadek emisji gazów cieplarnianych  (w tym CO2) pośrednio i bezpośrednio zostaną osiągnięte poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków.  

Udostępnij na: