Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Flaga Polski. Godło Polski

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa.

Nazwa zadania: Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Kwota dofinansowania: 56 160,00 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021

Całkowita wartość zadania: 871 017,27 zł

Nazwa dotacji:  Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy   z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Udostępnij na: