Logotypy regionalnego programuoperacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1 „E-usługi”

Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”

Tytuł projektu: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”

Całkowita wartość projektu: 9 742 251,51 zł, w tym 462 115,73 zł przypada na Gminę Milanówek

Wysokość dofinansowania: 6 701 322,62 zł, w tym 325 726,58 zł przypada na Gminę Milanówek

Termin realizacji projektu: 01.09.2021–30.11.2023

Wnioskodawca: Gmina Nadarzyn

Partnerzy: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów.

Cel projektu: zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

Opis projektu: Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół podstawowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z obszaru 9 gmin (Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów), które pozwolą na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnią możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.

Udostępnij na: