znaki strona www polski lad bgk logo

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tytuł projektu: „Modernizacja układu drogowego w Milanówku”

Wysokość dofinansowania: 9 500 000,00 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2022-31.12.2024

Gmina Milanówek w celu poprawy jakości i dostępności układu drogowego planuje modernizację 6 dróg gminnych wraz z budową lub modernizacją odwodnienia i opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji. Modernizacja ponad 5 km dróg poprawi ich standard techniczny oraz komunikację z istniejącym układem drogowym. Poprawi jakość życia mieszkańców. Zapewni bezpieczny i płynny dojazd do kluczowych miejsc w mieście. Przyczyni się do zmniejszenia hałasu, kosztów eksploatacji pojazdów, emisji toksycznych spalin oraz prawidłowego odprowadzenia wód opadowych. Odciąży ruch z sąsiednich ulic. Zwiększy elastyczność w zarządzaniu kryzysowym, w przypadku konieczności wyznaczenia objazdów. Usprawni dotarcie służb ratunkowych bezpośrednio do mieszkańców modernizowanych i sąsiadujących ulic, m.in. Pogotowia czy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku, która zabezpiecza cały obszar

Udostępnij na: