flaga i godlo

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w  ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej”

Wysokość dofinansowania: 1 620 521,82 zł

Całkowita wartość projektu: 1 719 232,00 zł

Termin realizacji projektu: 31.12.2022

Udostępnij na: