Logo Mpwik

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w zostanie rozszerzony obszar wyłączeń w dostawach wody w dniu 3 listopada(czwartek)

ulica Słowackiego na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Żabie Oczko, Starodęby 3A (zasilanie od ul. Słowackiego)

ulica Zachodnia na odcinku od ulicy Wielki Kąt do budynku Stacji SUW Zachodnia (włącznie z osiedlem "Zachodnia" bok 18I 18II)

- osiedle bloków Wojska Polskiego (Wojska Polskiego 22 oraz 24)

- ulica Wielki Kąt na odcinku od ulicy Zachodniej do ulicy Pasiecznej.

Jednocześnie informujemy, iż chwilowe przerwy w dostawie wody w ww. obszarze mogą pojawić się również w dniu 4 listopada(piątek) w godzinach 8.00 - 15.00

Prace odbywać się będą w godzinach 09.00 – 15.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Udostępnij na: