Herb Miasta Milanówka

Rozpoczynamy realizację inwestycji polegającej na budowie drugiego odcinka parkingu P&R wzdłuż ul. Warszawskiej tj. od sklepu ogrodniczego do ul. Herberta.

Prace podzielone będą na 5 etapów. Pierwsze dwa polegające na budowie chodnika oraz zatok postojowych nie będą powodowały większych utrudnień w ruchu kołowym. Miejsca prowadzenia robót będą wygrodzone i oznakowane. Kolejne trzy etapy polegające na budowie studni oraz wykonaniu jezdni będą wymagały czasowego wprowadzenia ruchu wahadłowego w porach gdy ruch na drodze jest najmniejszy (między godz. 10.00 a 14.00). We wszystkich etapach zapewniony będzie dojazd do posesji. Największe utrudnienia dla mieszkańców związane będą z budową zjazdów do posesji. O terminie rozpoczęcia tych prac będziemy informowali Państwa z wyprzedzeniem. Wykonawca wszystkie etapy inwestycji prowadził będzie odcinkowo tak, by zapewnić płynność ruchu i powodować jak najmniejsze niedogodności dla mieszkańców.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”, na który Gmina Milanówek pozyskała dofinansowanie w wysokości 3 524 172,50 zł .  

ulica Warszawska w Milanówku. Widoczny asfalt i pas zieleni. na Drugim planie przejerzdżający pociąc

ul. Warszawska i pas zieleni, widoczne ogrodzenie torów kolejowych, na drugim planie zachodzące słońce

Udostępnij na: