Logo MKIDN i Funduszy Norweskich

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014–2021.


Dzięki pozyskaniu ponad 8 000 000,00 zł dofinansowania przywracamy dawny blask jednemu z piękniejszych zabytków naszego miasta. Willa Waleria ma już nowy dach, a obecnie trwa rewitalizacja jej wnętrz. Odnawiane i restaurowane są wszystkie historyczne elementy drewniane wchodzące w skład wyposażenia obiektu.


13 lutego 2024 r. 

Montowane są m.in. kolejne okna i winda. Kończona jest także zachodnia elewacja.

 
417587208 1178247783406766 7121125288735917294 n

417492399 1178266586738219 2528196195880129019 n

2 sierpnia 2023 r. 

Zakończono płytowanie sufitów na poziomie parteru i piętra. Na parterze i częściowo na piętrze nałożono warstwę kleju i siatki na sufity.

Rozpoczęto prace nad wykonaniem stropu z technobetonu nad jadalnią. Układane są prefabrykaty betonowe i montowane stalowe siodła.

Wykonano schody żelbetowe zewnętrzne. Forma schodów została dostosowana do wykonania okładziny z płyt lastriko lub granitu.

Rozpoczęto prace nad izolacją fundamentów za pomocą gliny. Wykonano również izolacje powłokową systemem Remmers MB2K oraz iniekcje poziomą. Wykonano 3 odcinki izolacji na elewacji zachodniej i południowej.

Na elewacji południowej, północnej i zachodniej (pracownia) nakładane są warstwy tynku podkładowego oraz odtwarzane są gzymsy i sztukaterie wokół okien.

Dalsze prace nad wykonaniem izolacji pionowej fundamentów.

Willa Waleria

Willa Waleria


19 lipca 2023 r. 

Willa Waleria

Willa Waleria

Willa Waleria

Willa Waleria


12 czerwca 2023 r. 

Prowadzone są prace nad wykonaniem warstw podłogi na poddaszu. Układane są legary na stalowych belkach. Rozpoczęto prace nad wykonaniem stropu nad klatką schodową. Montowane są belki HEA 160 po wprowadzeniu zmian przez projektanta.

W pracowni stolarskiej trwają prace nad konserwacją stolarki okiennej i drzwiowej. Wzmacniane są łączenia ram skrzydeł oraz ościeżnic. Elementy poddane konserwacji przygotowywane są pod malowanie. Dobierany jest odpowiedni produkt do malowania stolarki okiennej.

Trwają dalsze prace na elewacji wschodniej. Wykonywana jest reprofilacja profili ciągnionych i naprawa sztukaterii wokół okien.

Rozpoczęto prace związane z szyciem muru na elewacji wschodniej.

Branża elektryczna:

Rozpoczęcie rozprowadzania przewodów na piętrze.

Branża sanitarna:

Wykonano wyprowadzenia rur pod grzejniki na piętrze.

Remont Willi Waleria

Remont Willi Waleria

Remont Willi Waleria


5 czerwca 2023 r. 

Zakończone zostały prace nad układaniem warstw podłogowych  na piętrze. Wykonano wzmocnienie stropu Kleina nad pracownią J. Szczepkowskiego belkami I240.

Rozpoczęto układanie legarów pod warstwy podłogowe na poddaszu.

Rozpoczęto prace tynkarskie w piwnicy.

Na parterze zakończono rozprowadzanie przewodów elektrycznych.

Remont willi Waleria

Remont willi Waleria


1 czerwca 2023 r. 

Trwają dalsze prace nad układaniem warstw podłogowych na piętrze. Układane są legary sosnowe na belkach stalowych oraz rozkładana jest warstwa folii paroizolacyjnej oraz płyty OSB zabezpieczone do NRO. 

Zakończono prace przy wykonaniu nadproża nad dużym oknem w pracowni J. Szczepkowskiego.

W pracowni stolarskiej trwają prace nad konserwacją stolarki okiennej i drzwiowej. Wzmacniane są łączenia ram skrzydeł oraz ościeżnic. Elementy poddane konserwacji przygotowywane są pod malowanie.

Trwają dalsze prace na elewacji wschodniej. Wykonywana jest reprofilacja profili ciągnionych i naprawa sztukaterii wokół okien.

Trwają prace związane z rozprowadzeniem oświetlenia na parterze.

Wykonano wyprowadzenia rur pod grzejniki na parterze.

Remont willi Waleria

Remont willi Waleria


8 maja 2023 r. 

Trwają prace nad wykonaniem wieńca wewnętrznego i zewnętrznego między I piętrem, a poddaszem. Ułożono warstwy podłogi z wełny mineralnej, deski sosnowej oraz płyty OSB na parterze. Rozpoczęto wzmacnianie stropu belkami HEA 160 między piętrem, a poddaszem. Na elewacji wschodniej trwają prace nad gzymsem koronującym, gzymsem pośrednim i opaskami ciągnionymi wokół okien. Prowadzone są w dalszym ciągu prace restauracyjne nad stolarką drzwiową i okienną.

Remont Willi Waleria

Remont Willi Waleria


24 kwietnia 2023 r. 

Trwają dalsze prace nad wykonaniem wzmocnienia konstrukcji ścian w pracowni J. Szczepkowskiego. Wykonano słupy żelbetowe do wysokości 3 m.

Na elewacji wschodniej trwają prace nad gzymsem koronującym, gzymsem pośrednim i opaskami ciągnionymi wokół okien. Prowadzone są  prace nad instalacjami teletechnicznymi w piwnicy i na parterze.

Remont Willi Waleria

Remont Willi Waleria


17 kwietnia 2023 r. 

Rozpoczęto prace nad wykonywaniem wieńca zewnętrznego między piętrem a poddaszem. Trwają dalsze prace nad wykonaniem wzmocnienia konstrukcji ścian w pracowni J. Szczepkowskiego.

Zabezpieczono przeciwogniowo płyty OSB preparatem FobosB, które będą stanowiły warstwę podłogi na parterze. Na elewacji wschodniej trwają prace nad gzymsem koronującym, gzymsem pośrednim i opaskami ciągnionymi wokół okien.

Dalsze prowadzenie prac restauracyjnych nad stolarką drzwiową i okienną. Część zakwalifikowana do renowacji poddawana jest zabiegom usuwania warstw farb.

Trwa remont Willi Waleria

Trwa remont Willi Waleria


11 kwietnia 2023 r. 

Zakończono prace nad montażem kątowników oraz legarów na parterze w głównej bryle budynku. Dokończono wykonanie płyty żelbetowej podłogowej w pomieszczeniu szybu windy. Wykonano belkę obwodową na w pracowni J. Szczepkowskiego na poziomie piwnicy. Rozpoczęto prace nad wykonaniem wieńca zewnętrznego i wewnętrznego nad I piętrem.

Branża elektryczna: Trwają prace przy montażu pionów CO oraz układaniu wewnętrznej linii zasilającej.

Trwa remont Willi Waleria

Trwa remont Willi Waleria

Trwa remont Willi Waleria


3 kwietnia 2023 r. 

Zakończone zostały prace związane z wykonaniem wieńca żelbetowego na parterze na ścianach zewnętrznych, wewnętrznych oraz prace nad wzmacnianiem konstrukcji stropu nad parterem belkami HEA 160.

Zaczęto montaż stalowych legarów podłogowych i kątowników na piętrze.

Trwają prace restauracyjne nad stolarką drzwiową i okienną. Część zakwalifikowana do renowacji poddawana jest zabiegom usuwania warstw farb.

Trwają prace nad zabezpieczaniem antykorozyjnym belek HEA160, które będą użyte do wzmocnienia konstrukcji stropu nad piętrem.

Trwa wykuwanie bruzd pod WLZ oraz montaż pionów CO.

Remont w Willi Waleria

Remont w Willi Waleria


27 marca 2023 r. 

Trwa wykonanie wieńca na ścianach wewnętrznych oraz prace związane z wzmacnianiem stopu między parterem a piętrem belkami HEA 160. Belki HEA160, kątowniki oraz profile stalowe są zabezpieczane antykorozyjnie.

Prowadzone są prace restauracyjne nad stolarką drzwiową i okienną. Usunięto wszystkie okna z głównej bryły budynku, część zakwalifikowana do renowacji poddawana jest zabiegom usuwania warstw farb.

Trwają prace związane z usuwaniem warstw wtórnego baranka na elewacji wschodniej.

Remont Willi Waleria - stan na 27.03.2023 r.


23 lutego 2023 r.

Odnawiane i rekonstruowane są wszystkie historyczne elementy drewniane wchodzące w skład i wyposażenie obiektu, począwszy od ram okiennych, na drzwiach z ościeżnicami skończywszy. Widoczne postępy są także w pracach budowlanych i elektrycznych. 

Remont w Willi Waleria

Remont w Willi Waleria


25 stycznia 2023 r.

Wykonywane jest podbicie fundamentów poprzez wykonanie żelbetowej ławy poniżej poziomu oryginalnych fundamentów, kontynuowane są prace rozbiórkowe (demontaż spodu stropów umożliwiający dostęp do drewnianej konstrukcji nośnej), rozpoczęto również prace związane z budową windy (rozebrano strop kleina nad piwnicą i przygotowano miejsce na wykonanie żelbetowej konstrukcji wspierającej szyb windy); dodatkowo układane jest okablowanie i instalacja sanitarna.

Remont w Willi Waleria


13 października 2022 r.

Podpisana została umowa na zadanie pn. Rewitalizacja Willi Waleria i stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej. Gmina na realizację tej inwestycji pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 8 041 119,34 zł (Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu). 


czerwiec 2022 r.

Zakończył się remont dachu Willi Waleria.

Udostępnij na: