Logotypy regionalnego programuoperacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014–2020. Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Gmina pozyskała 3 524 172,50 zł dofinansowania na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”. Inwestycja poprawi komfort użytkowników centrum miasta i ułatwi korzystanie z transportu publicznego. Poza budową miejsc parkingowych wzdłuż ul. Warszawskiej powstaną nowe chodniki, a ulica zyska nową nakładkę asfaltową. Skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Brzozowej zostanie wyniesione, poprawiając bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkół w tej okolicy. 


Prace zakończone.

warszawska po

24 kwietnia 2023 r. 

Zamontowana została wiata oraz stojaki na rowery. 

Budowa parkingów P&R

Budowa parkingów P&R


17 kwietnia 2023 r. 

Na ul. Warszawskiej wykonawca rozpoczął dziś budowę pierwszego z dwóch progów spowalniających mających za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Progi będą wykonane z kostki brukowej. Trwa również montaż znaków pionowych oraz przygotowanie do malowania znaków poziomych na jezdni. W tym tygodniu planuje się także montaż płotków przy pomniku przyrody.

Prace przy budowie parkingów P&R

Budowa parkingów P&R na odcinku ul. Brzozowej i ul. Smoleńskiego

Budowa parkingów P&R na odcinku ul. Brzozowej i ul. Smoleńskiego


11 kwietnia 2023 r. 

Trwają prace związane z monitoringiem.

Budowa parkingów P&R


3 kwietnia 2023 r. 

W ubiegłym tygodniu wykonana została nawierzchnia drogi. Trwają roboty wykończeniowe – uzupełnienia poboczy drogi kruszywem, wypełnienie pasa między obrzeżami chodnika a ogrodzeniami posesji żwirkiem oraz obsiewanie terenów zielonych trawą.

Budowa parkingu P&R przy ul. Brzozowej

Budowa parkingu P&R przy ul. Brzozowej

Budowa parkingu P&R przy ul. Brzozowej

Budowa parkingu P&R przy ul. Brzozowej

 


29 marca 2023 r. 

Położona została pierwsza warstwa asfaltu. 

Budowa parkingów "Parkuj i jedź"

Budowa parkingów "Parkuj i jedź"


27 marca 2023 r.

Zakończone zostały wykończeniowe prace brukarskie związane z budową chodnika oraz miejsc postojowych. Słupy oświetleniowe wykończone zostały kostką granitową. Zakotwione zostały mocowania do znaków pionowych. Na teren projektowanych zieleńców została  nawieziona i wyrównana ziemia. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z budową nawierzchni drogi.

Budowa parkingów "Parkuj i jedź"


20 marca 2023 r.

Zakończona została budowa miejsc postojowych. W tym tygodniu zostaną zakończone prace brukarskie związane z budową chodnika i rozpoczną się prace związane z budową nawierzchni drogi.

Budowa parkingu "Park&Ride"

 

14 marca 2023 r. 

Wykonano już chodnik i dojazdy do posesji, rozpoczęto również układanie obrzeży betonowych po przeciwnej stronie, gdzie zlokalizowane będą miejsca postojowe.

Budowa parkingu "Parkuj & Jedź"


10 marca 2023 r.

Budowa parkingu "Parkuj & Jedź"


17 lutego 2023 r. 

Trwają zaawansowane prace w ramach budowy strefy parkingowej P&R. Aktualnie, zaawansowana w 70% jest budowa nowego chodnika i części wjazdów na posesje. 

Budowa parkingu "Parkuj & Jedź"


3 lutego 2023 r. 

Budowa parkingu "Parkuj & Jedź"


18 stycznia 2023 r.

Budowa Parkuj&Jedź

Budowa parkingu "Parkuj i jedź"

 

 

Udostępnij na: