Logotypy regionalnego programuoperacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014–2020. Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Gmina pozyskała 3 524 172,50 zł dofinansowania na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”. Inwestycja poprawi komfort użytkowników centrum miasta i ułatwi korzystanie z transportu publicznego. Poza budową miejsc parkingowych wzdłuż ul. Warszawskiej powstaną nowe chodniki, a ulica zyska nową nakładkę asfaltową. 


Prace zakończone.

miejsca parkingowe ogrodniczy

 

2 sierpnia 2023 r. 

Trwają prace związane z budową miejsc postojowych. W połowie miesiąca planowane jest frezowanie nawierzchni i nałożenie nowej warstwy asfaltu.

Budowa parkingów P&R przy ul. Warszawskiej

Budowa parkingów P&R przy ul. Warszawskiej

7 lipca 2023 r.

W ubiegłym tygodniu zostały zamontowane latarnie. 

Budowa parkingów P&R przy ul. Warszawskiej


27 czerwca 2023 r. 

Montowane są latarnie. 


1 czerwca 2023 r. 

Trwają prace związane zabezpieczeniem kabli należących do PKP. Wykonane zostały studnie chłonne będące elementem odwodnienia parkingów. Na pierwszym odcinku od ul. Herberta do budynku trafo PKP trwają prace związane z budową miejsc postojowych.


8 maja 2023 r. 

Trwają prace związane zabezpieczeniem kabli należących do PKP. Na pierwszym odcinku od ul. Herberta do budynku trafo PKP kable zostały zabezpieczone rurami dwudzielnymi zgodnie z dokumentacją. Prace prowadzone są ręcznie ze względu na ochronę korzeni drzew przed uszkodzeniami.

Trwa budowa parkingów P&R

Trwa budowa parkingów P&R


24 kwietnia 2023 r. 

Trwają prace związane z zabezpieczeniem kabli PKP. Wykonano odkrywki pozwalające na ich lokalizację. W trakcie jest usuwanie krawężnika wzdłuż drogi.

Budowa parkingów P&R

Budowa parkingów P&R


17 kwietnia 2023 r. 

Zakończone zostały roboty związane z budową chodnika. Na wysokości wyjazdu z OSP umieszczony został przepust pod chodnikiem na potrzeby przyszłej sygnalizacji (przedłużenie  zostanie ułożone przy robotach związanych z jezdnią). Podbudowa pod wjazd do OSP została odpowiednio wzmocniona, aby przenosić obciążenia związane z ruchem ciężkich pojazdów Straży. Trwają prace geodezyjne związane z zabezpieczeniem kabli PKP.

Budowa parkingów P&R na odcinku od sklepu ogrodniczego do kładki

Budowa parkingów P&R na odcinku od sklepu ogrodniczego do kładki


11 kwietnia 2023 r. 

Trwają prace związane z budową chodnika. W wybranych miejscach uzupełniono pasy z kostki granitowej.

Trwa budowa parkingów Park&Ride - ul. Warszawska

Trwa budowa parkingów Park&Ride - ul. Warszawska


4 kwietnia 2023 r. 

Budowa kanałów technologicznych jest już prawie ukończona, wykonano również studnie kablowe. Aktualnie przygotowywane są fundamenty pod słupy oświetleniowe. Wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu. Więcej informacji: Zmiana organizacji ruchu – od 5.04.2023 r.

Budowa parkingu Parkuj i Jedź na wys. sklepu ogrodniczego i kładki

Budowa parkingu Parkuj i Jedź na wys. sklepu ogrodniczego i kładki

Budowa parkingu Parkuj i Jedź na wys. sklepu ogrodniczego i kładki


14 marca 2023 r.

Obecnie układane są płyty chodnikowe.

Budowa parkingu Parkuj i Jedź na wys. sklepu ogrodniczego i kładki

Budowa parkingu Parkuj i Jedź na wys. sklepu ogrodniczego i kładki


10 marca 2023 r. 

Budowa parkingu Parkuj i Jedź na wys. sklepu ogrodniczego i kładki

Budowa parkingu Parkuj i Jedź na wys. sklepu ogrodniczego i kładki

 


7 marca 2023 r. 

Prace ruszyły zgodnie z harmonogramem. 

Budowa parkingu Parkuj i Jedź na wys. sklepu ogrodniczego i kładki

Budowa parkingu Parkuj i Jedź na wys. sklepu ogrodniczego i kładki

Udostępnij na: