Loga - Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek" Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 378 879,91 zł. 

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Miasta
 2. Zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych i leśnych
 3. Zagospodarowanie terenów wokół willi Turczynek i willi Walerii
 4. Nasadzenia zieleni przyulicznej

Inwestycja zakończona

IMG 3547  05

Aktualizacja z dn. 7 listopada 2023r.

Na terenie za Placem Starzyńskiego trwają kolejne prace. Został zamontowany płot oddzielający pomnik wraz z jego otoczeniem od strefy, na której powstaje nowy park. W wyznaczonych miejscach została wyłożona trawa z rolki. Przewidywany czas zakończenia prac to ok. 2 tygodnie.

prace za Placem Starzynskiego

Aktualizacja z dn. 23 października 2023 r.

Trwają prace na terenie za Placem Starzyńskiego. Aktualnie budowana jest scena amfiteatru, dokonano także wielu nasadzeń roślin, wokół których podsypano korę. Zamontowane zostały latarnie.

21 plac

22 plac

Aktualizacja z dn. 7 października 2023 r.

W Parku Lasockiego trwają kolejne prace. Montowane są nowe ławki, powstają również nowe alejki, zamontowane zostały dwie instalacje składające się z okrągłego stołu i otaczających go półokrągłych siedzisk, na ukończeniu jest montaż elementów siłowni plenerowej.

18 lasocki

Aktualizacja z dn. 25 września 2023 r.

W Parku na Turczynku pojawiły się ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Kolejnym etapem inwestycji będzie wypełnienie wykorytowanych alejek kruszywem.

16 turczynek

Kolejne dwa skwery oficjalnie otwarte - przy skrzyżowaniu ul. Parkowej i ul. Piaski za Parkiem Lasockiego oraz skwer między ul. Wojska Polskiego u ul. Grodeckiego na wysokości "Lasku Pondra".

17 skwery

Aktualizacja z dn. 21 września 2023 r.

Rozpoczęto nasadzanie roślin w ramach projektu wokół budynków Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki.

15 zielen UMM

Za pomnikiem na pl. Starzyńskiego zostały zainstalowane kolejne elementy małej architektury i wyrównywany został teren na którym nasadzone zostaną rośliny.

Aktualizacja z dn. 20 września 2023 r.

Trwają ostatnie prace na Skwerze Adama Bienia. Zakończono montaż pergoli, ławek, dosadzane są kolejne rośliny. W najbliższych dniach położona zostanie w przebiegu alejek specjalna nawierzchnia z żywicy. Otwarcie skweru planowane jest na najbliższy poniedziałek 25 września.

14 skwer bienia

Na skwerze za parkiem Lasockiego trwają prace porządkowe, sadzone są rośliny wzdłuż drewnianego chodnika, postawiono tablicę informacyjną, zamontowane na drzewach zostaną budki lęgowe dla ptaków. W najbliższych dniach wykonawca zainstaluje również stojaki na rowery.

W Parku Lasockiego w wykorytowanych alejkach jest wysypywana mieszanka kruszywa tzw. klińca z przemielonymi w rębaku odpadami zielonymi.

Aktualizacja z dn. 15 września 2023 r.

Skwer Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego dziś zostanie oficjalnie otwarty!

13 pergola ossendowskiego

Aktualizacja z dn. 14 września 2023 r.

W parku na Turczynku trwają prace porządkowe, wytyczane są alejki, zostały także wkopane fundamenty pod ławki.

11 turczynek

Na Skwerze Adama Bienia dobiega końca montaż największej w mieście pergoli.

12 pergola bienia

Aktualizacja z dn. 13 września 2023 r.

Na Skwerze Bienia montowana jest stalowa pergola. Część roślinności o charakterze leśnym została już nasadzona.

10 skwer bienia

Aktualizacja z dn. 12 września 2023 r.

Na Skwerze Ossendowskiego trwa montaż pergoli.

pergola 01

08 pergola ossendowski

Na terenie Parku Lasockiego zakończone zostały prace porządkowe. Obecnie wytyczane są ścieżki, z których będą mogli korzystać zarówno spacerowicze jak i rowerzyści.

09 park lasockiego

Aktualizacja z dn. 7 września 2023 r.

Za Pomnikiem na Pl. Starzyńskiego zamontowano trybuny mini amfiteatru oraz 15-metrową ławkę.

06 trybuny

07 lawka

Aktualizacja z dn. 6 września 2023 r.

Skwer Wdowiaka przy ul. Krakowskiej oficjalnie otwarty! W najbliższych dniach pojawią się kosze na śmieci i dodatkowe nasadzenia.

skwer wdowiaka 01

skwer wdowiaka 02

Aktualizacja z dn. 29 sierpnia 2023 r.

Przy ul. Grudowskiej na odcinku między ulicami Długą a Graniczną powstaje nowa instalacja, mająca na celu wzbogacenie atrakcyjności szlaku pieszo rowerowego. Pojawią się urządzenia wchodzące street-workout, zatoki dla rowerzystów i pieszych z miejscami do siedzenia i stojakami na rowery oraz hamaki.

Za Pomnikiem Bohaterów przy pl. Starzyńskiego rozpoczęto prace związane z budową sceny (mini amfiteatru).

05 amfiteatr

Aktualizacja z dn. 26 sierpnia 2023 r.

Za Parkiem Lasockiego - róg ul.Parkowej i Piaski oraz przy rogu ul. Wojska Polskiego i Grodeckiego, powstały nowe podesty drewniane na punktowych fundamentach oraz zamontowano elementy małej architektury. Kolejne prace obejmą nasadzenia roślinne oraz montaż budek lęgowych dla ptaków.

03 chodnik

04 chodnik

Aktualizacja z dn. 9 sierpnia 2023 r.

Za Pomnikiem Bohaterów przy pl. Stefana Starzyńskiego, aktualnie instalowane są urządzenia placu zabaw. Powstaje również ścieżka, która będzie łączyła chodnik przy ul. Kościuszki z placem zabaw i sceną z trybunami. Scena będzie instalowana w najbliższych dniach.

01 plac zabaw 

02 plac zabaw

Aktualizacja z dn. 14 czerwca 2023 r. 

Trwają prace przed Urzędem Miasta. Zostały zakończone prace związane z położeniem instalacji. Została zdemontowana szachownica oraz chodznik prowadzący do urzędu. Została położona podbudowa pod chodnik oraz są wykonywane prace związane z położeniem szachownicy w zaprojektowanych miejscach.

W parku Lasockiego trwają prace związane z porządkowaniem terenu. W znacznej części zostały usunięte czeremchy amerykańskie. Aktualnie usuwane są z gruntu chwasty.

W ubiegłym tygodniu prowadzone były prace w gruncie związane z tyczeniem nawierzchni, oraz usuwaniem obrzeży.

Na terenie Słowackiego/Zachodnia, trwają prace niwelacyjne - ziemne.

W przyszłym tygodniu planowane są prace na skwerach Wdowiaka i Ossendowskiego.

Została ukończona inwestycja związana z nasadzeniami przyulicznymi.


Aktualizacja z dn. 9 czerwca 2023 r.

Informujemy, że ze względu na występującą suszę i trudne warunki atmosferyczne niesprzyjające prawidłowej wegetacji młodych roślin, wykonawca projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” codziennie wieczorem podlewa nowo nasadzone rośliny w pasach zieleni. Dodatkowo, przy sadzeniu roślin został zastosowany hydrożel, a wokół nich została rozłożona gruba warstwa kory, której zadaniem jest ograniczenie parowania wody oraz jej retencja w glebie.

Informujemy również, że w rabatach w pasach zieleni, nie została zastosowana agrowłóknina. Jest to świadomy wybór, ze względu na fakt, iż jej zastosowanie, w dłuższej perspektywie wyjaławia ziemię, powoduje jej zaparzanie i co za tym idzie, rozwój niekorzystnych grzybów oraz wprowadza do środowiska naturalnego mikroplastik. Stosowanie agrowłókniny uniemożliwia wzbogacenia gleby w substancję mineralną. Ściółkowanie z kory, słomy, trawy, ma za zadanie wprowadzenie do podłoża materii organicznej.


Aktualizacja z dn. 30 maja 2023 r.

Informujemy, że aktualnie prowadzone są prace polegające na usunięciu gatunku introdukowanego Czeremchy amerykańskiej.

„Gatunki inwazyjne to rośliny, zwierzęta i inne organizmy które nie występują naturalnie w ekosystemach i mogą powodować szkody w środowisku przyczyniając się nawet do wyginięcia miejscowych gatunków. W ekosystemach leśnych Europy i Polski jednym z najgroźniejszych gatunków roślinnych jest czeremcha amerykańska Prunus seronina z rodziny różowatych. Ojczyzną tej rośliny jest Ameryka Północna.

W Europie i Polsce dominuje forma krzewiasta tej rośliny.Jest to jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków zagrażających bioróżnorodności ekosystemów leśnych.

Czeremcha amerykańska jest konkurencyjna w stosunku do rodzimych gatunków drzew i krzewów, ale i dla roślin zielnych.

Powoduje w Europie istotne i negatywne zmiany w ekosystemie leśnym, w wielu krajach jest zwalczany.

Gatunek utrudniający rozwój i wypierający inne gatunki. W lasach, w miarę wzrostu udziału tego gatunku w podszycie i warstwie drzew – spada zróżnicowanie gatunków współwystępujących. W lasach opanowanych przez czeremchę amerykańską zanika warstwa mszysta i zielna w runie. Utrzymują się lub wkraczają gatunki cienioznośne, gatunki synantropijne o krótkim cyklu rozwojowym i wczesnowiosenne geofity. Utrudniając naturalne odnowienie lasu czeremcha zaburza funkcjonowanie ekosystemu.

Ważne! Aby prace mogły być wykonywane, niezbędna była wizyta ornitologa oraz jego opinia.

Dodatkowo informujemy, że prace związane z usuwaniem rdestowca - to prace przewidywane na wiele sezonów. Nie podejmowanie tych działań wiąże się z wypieraniem gatunków rodzimych i co za tym idzie – zarastaniem coraz większych powierzchni rdestowca na terenie naszego miasta.


Aktualizacja z dn. 23 maja 2023 r. 

22 maja rozpoczęły się prace przed Urzędem Miasta. Prowadzone są tam prace związane z wyjęciem karp oraz demontażem ścieżki prowadzącej do budynku.

W tym tygodniu będą trwały prace związane z usunięciem głównie gatunków inwazyjnych na terenie parku Lasockiego.

Zakończone zostały prace związane z pielęgnacją drzewostanu na terenie działek przy ul. Wojska Polskiego oraz Piaski/Parkowa.

Zakończone zostały również prace związane z instalacją wodną oraz elektryczna na skwerach Bienia oraz Ossendowskiego.


Aktualizacja z dn. 11 maja 2023 r. 

Centrum:

 • na placu Starzyńskiego zostało wykonane podłączenie przez MPWIK
 • trwają prace związane z instalacją wodną oraz elektryczną na skwerze Bienia, Wdowiaka

Skwery:

 • trwa porządkowanie terenu na działkach przy ulicy Piaski/ Parkowej oraz przy ulicy Grodeckiego/Wojska Polskiego. Prace polegają na usunięciu suchych drzew oraz gatunków inwazyjnych z podszytu zgodnie z decyzją MWKZ

Nasadzenia zieleni przyulicznej:

 • trwają prace związane z nasadzeniami hosty, dąbrówki oraz tawuły w pasach zieleni

W związku z realizowanymi inwestycjami informujemy, że prace prowadzone w zieleni miejskiej, dotyczą usuwania martwych drzew (bez dziupli) stwarzających zagrożenie, usuwania posuszu z drzew oraz usuwania gatunków inwazyjnych z podszytu. Wszystkie prace poprzedzone są wizytą ornitologa w celu stwierdzenia lub wykluczenia gatunków chronionych, siedlisk i gniazd. Następnie wydawany jest dokument uprawniający do wykonywania prac.

Wykonawca stosuje specjalistyczny sprzęt o niższej emisji dźwięku. Są to prace krótkotrwałe i nie powodują płoszenia zwierząt.

Wszystkie prowadzone prace w zieleni są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i za zgodą MWKZ. 

Na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdują się informacje dotyczące okresu lęgowego:

„Żadne przepisy nie definiują kiedy okres lęgowy ptaków się kończy, a kiedy zaczyna. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt jest wskazany okres od 16 października do końca lutego, jednak jest to jedynie okres, kiedy pod pewnymi warunkami wolno usuwać bez zezwolenia gniazda ptaków z budek, obiektów budowlanych i terenów zieleni."

Pozostały przedział czasu (1 marca – 15 października) często jest interpretowany jako okres lęgowy ptaków. Nie jest to jednak interpretacja właściwa, gdyż okres lęgowy jest przedziałem czasu indywidualnym dla każdego gatunku ptaka i wynika z jego biologii.

Zakazy dotyczące gatunków chronionych

Ochrona gatunkowa obowiązuje cały rok, niezależnie od okresu lęgowego ptaków. W stosunku do wszystkich gatunków chronionych (nie tylko ptaków, również innych gatunków zwierząt, np. dobrze znanych i pospolitych wiewiórek, jeży, ropuch czy jaszczurek) obowiązują zakazy dotyczące m.in.:

 • niszczenia siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
 • niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd,
 • umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

Dodatkowe informacje na temat ochrony gatunkowej w kontekście wycinki drzew lub krzewów można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


24 kwietnia 2023 r. 

Na placu S.Starzyńskiego prowadzone są obecnie prace związane z poprowadzeniem sieci elektrycznej.

W trosce o korzenie drzew, wszystkie prace przy drzewach wykonywane są ręcznie.

Korzenie drzew przy pl. Starzyńskiego

Prace przy pl. Starzyńskiego

Korzenie drzew przy pl. Starzyńskiego


18 kwietnia 2023 r. 

W dniu dzisiejszym będą prowadzone prace na skwerze Ossendowskiego. Docelowo, skwer przyjmie formę kwiecistego zieleńca ze sklepieniem w postaci pergoli porośniętej dekoracyjnym pnączem. Paleta tego skweru będzie oscylować od barw purpurowych przez odcienie fioletu i niebieskiego z czerwonymi i białymi akcentami. Zostaną nasadzone m.in. głogi, cisy, lilaki, kosodrzewiny, jałowce, róże, pnącza i rośliny okrywowe, ozdobne trawy i byliny o wielobarwnych kwiatach.

Na dniach rozpoczną się również prace porządkowe na skwerze na rogu ul. Słowackiego i ul. Zachodniej. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane alejki oraz nasadzenia w postaci kwitnących rabat oraz żywopłotu. Wśród gatunków rodzimych wyróżnia się: kalinę, szałwię łąkową, wawrzynek, grab pospolity, głóg jednoszyjkowy. Przeprowadzona zostanie także rozbiórka i wymiana nawierzchni z utwardzonej na mineralną, a także cięcia prześwietlające czy montaż elementów małej architektury (w tym ławek, tablic informacyjne, budek lęgowych dla ptaków).

Wszelkie prace realizowane są zgodnie z posiadaną dokumentacją oraz stosownymi decyzjami administracyjnymi, w tym MWKZ.

skwer Ossendowskiego

skwer, róg ul. Zachodniej i ul. Słowackiego


Aktualizacja z dn. 11 kwietnia 2023 r.

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy placu Stefana Starzyńskiego. 

Ogrodzony teren pl. Starzyńskiego

Ogrodzony teren pl. Starzyńskiego

 


Aktualizacja z dn. 7 kwietnia 2023 r.

Rabaty z istniejącymi krzewami wzdłuż ulicy Grudowskiej zostały oczyszczone i wysypane korą. Większość powierzchni rabat wzdłuż ścieżki rowerowej zostały zmulczowane. Aktualnie trwają prace porządkowe tych terenów.

Aktualizacja z dn. 6 kwietnia 2023 r.

Krzewy irgi, które nie były adaptowane do projektu zostały rozdane mieszkańcom. Pojawiło się kilka osób, które odebrały ok. 30 sztuk roślin.

Aktualizacja z dn. 5 kwietnia 2023 r. 

Nasadzenia zieleni przyulicznej:

Inwestycja zagospodarowania pasów zieleni w Milanówku przebiega w sposób płynny. Wszystkie pasy zieleni zostały oczyszczone i przygotowane pod nasadzenia.

Ulice: Krakowska, Kościuszki, Żytnia, Chrzanowska, Krasińskiego, Prosta, Krótka i Herberta zostały częściowo obsadzone m.in.:  różami okrywowymi, barwinkami, irgami, dąbrówkami, krwawnikami, kalinami, wierzbami, lilakami, oraz dereniami.

Wszystkie nasadzenia będą wykorowane.

Rośliny przy pomniku AK z ulicy Kościuszki zostały przesadzone na ulicę Pasieczną oraz działkę przy ul. Wojska Polskiego.

Zagospodarowanie Centrum:

Rozpoczęły się prace porządkowe ulicy Grudowskiej. W ramach prac przedświątecznych przewidywane jest oczyszczenie terenu, zabiegi pielęgnacyjne, wyrównanie terenu i przygotowanie gruntu pod rabaty.


Założenia projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek":

 • wprowadzenie nowych nasadzeń, tworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych nasadzeń, stanowiących dogodne miejsca dla życia małych ptaków i ssaków
 • ograniczenie występowania roślin inwazyjnych obcego pochodzenia
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej
 • zwiększenie bioróżnorodności
 • zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej wpływającej na zwiększenie integracji i aktywizacji mieszkańców Milanówka
 • usystematyzowanie funkcji terenów zgodnych z obecnym funkcjonowaniem

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Miasta
 • zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych i leśnych
 • zagospodarowanie terenów wokół willi Turczynek i willi Walerii
 • zasadzenia zieleni przyulicznej

Zagospodarowanie terenu wokół willi Waleria

W ramach zagospodarowania terenu planuje się:

 1. Ogrody tematyczne - zieleń z formami architektonicznymi i roślinnymi nawiązującymi do historycznej funkcji terenu;
 2. Sieć alejek spacerowych nawiązujących do historycznego przebiegu;
 3. Nawierzchnie dojazdowe i postojowe;
 4. Obiekty małej architektury ogrodowej: odtworzenie i remont fontanny ogrodowej, pergola dla pnączy, ławki parkowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, tablice informacyjne i ekspozycyjne;
 5. Instalacje: wodno-kanalizacyjna i elektryczna wymagane do podłączenia fontanny.

Projektowane ogrody tematyczne:

 1. Ekspozycje runa parkowego z sadzonych okrywowo dużych grup krzewinek, bylin i pnączy przeplatających się wzajemnie, tworzących kolorystyczne dywany pod drzewami;
 2. Geometryczne partery formalne z ciętych żywopłotów cisowych, wypełnione topiarami, bylinami i roślinami okrywowymi;
 3. Kwietniki od frontu budynku z udziałem krzewów kwitnących i bylin;
 4. Ogrody roślin cebulowych;
 5. Obsadzenie szpalerowe z grabów;
 6. Nasadzenia uzupełniające – drzewa soliterowe i grupy krzewów kwitnących;
 7. Trawnik parkowy wzbogacony nasionami kwiatów stokrotki;

Projektowane elementy kompozycyjne:

 1. Nawierzchnie pełniące funkcje dojazdowe i postojowe konieczne do obsługi budynku;
 2. Alejki spacerowe o urozmaiconym przebiegu wykonane z kostki granitowej oraz nawierzchni mineralno-epoksydowej;
 3. Plac z fontanną;
 4. Pergola drewniana do ekspozycji pnączy;
 5. Geometryczne partery formalne;
 6. Plenerowa strefa ekspozycyjna czasowych wystaw rzeźbiarskich.

W zakres zagospodarowania terenu wokół willi Turczynek wchodzi:

 • założenie rabat
 • przesadzenie cennych gatunków runa leśnego w przypadku kolizji
 • trzebież sanitarna zieleni istniejącej
 • cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew
 • wykonanie utwardzeń żwirem, wykonanie koszonych, naturalnych przedeptów, montaż elementów małej architektury

Zagospodarowanie skweru, terenów zielonych i leśnych

Skwer i tereny leśne

 • róg ul. Słowackiego i ul. Zachodniej w Milanówku
 • róg ul. Wojska Polskiego i Grodeckiego
 • róg ul. Piaski i Parkowej

wykonanie rabat (krzewy, byliny, rośliny runa leśnego), trzebież (cięcia prześwietlające), zrębkowanie, rozbiórka nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową, wykonanie ciągów komunikacyjnych (nawierzchnia mineralna, nawierzchnia z płyt betonowych oraz podesty drewniane na punktowych fundamentach), elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne oraz budki legowe dla ptaków).

Nasadzenia zieleni izolacyjnej na terenie:

 • SUW przy ul. Rososzańskiej
 • SUW przy ul. Długiej
 • SUW przy ul. Zachodniej
 • SUW przy ul. Kościuszki

wykonanie nasadzeń (drzewa, krzewy, byliny) i żywopłotów.

Zagospodarowanie terenu Parku im. Michała Lasockiego

 • adaptacja części szaty roślinnej i istniejących ścieżek
 • uzupełnienie podszytu, podrostu oraz runa
 • wprowadzenie roślinności izolacyjnej
 • usunięcie obumarłych i obumierających drzew i krzewów oraz inwazyjnych gatunków obcych
 • rozbiórka odcinków ścieżek parkowych, elementów wyposażenia terenu
 • utworzenie placów wypoczynkowych
 • utworzenie ścieżki edukacyjnej z urządzeniami sprawnościowymi
 • montaż elementów małej architektury

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta

Zagospodarowanie terenu Placu Starzyńskiego obejmuje:

 • urządzenie terenów zieleni, w tym nasadzenia roślinności zadarniającej, łąk kwietnych oraz runa leśnego,
 • przebudowę chodników,
 • ścieżkę z nawierzchni mineralnej oraz ścieżkę wyniesioną ażurową,
 • montaż elementów małej architektury (płotek, ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, tablica informacyjna) i 11 urządzeń placu zabaw,
 • budowę sceny z trybunami i ścianką wspinaczkową,
 • budowę/przebudowę instalacji: wodociągowej z przyłączem wody, nawadniania, elektrycznej, oświetlenia.

 Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Grudowskiej obejmuje:

 • urządzenie zieleni, w tym wprowadzenie ogrodu deszczowego i łąk kwietnych,
 • adaptację zieleni istniejącej,
 • przebudowę układu ciągu pieszego oraz wymianę nawierzchni,
 • montaż elementów małej architektury (ławka, kosz na odpady, stojak rowerowy, 4 hamaki, 3 tablice informacyjne) i dwóch urządzeń street workout,
 • przebudowę instalacji oświetlenia terenu (tradycyjne oświetlenie słupowe z oprawami zamontowanymi jednostronnie jak również oprawy do podłoża oświetlające drzewa, wymiana opraw istniejących).

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta obejmuje:

 • urządzenie zieleni, w tym parter ogrodowy, nasadzenia roślin zadarniających i okrywowych,
 • remont układu ciągu pieszego i wymianę nawierzchni,
 • zmianę lokalizacji i budowę elementów małej architektury (kosze na odpady, fontanna, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, wyniesiony podest, trejażu dekoracyjnego przy Urzędzie Stanu Cywilnego)
 • budowę instalacji wodociągowej, oświetlenia terenu, elektrycznej i nawadniania urządzonej zieleni.

Zagospodarowanie Skweru Bienia obejmuje:

 • nasadzenia roślinności o charakterze leśnym,
 • modyfikację układu ścieżek, nawierzchnia mineralno-żywiczna,
 • stalową pergolę,
 • montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na odpady),
 • adaptację czary – do oczyszczenia.

Zagospodarowanie Skweru Ossendowskiego obejmuje:

 • nasadzenia roślinności rodzimej, byliny, krzewy,
 • modyfikację układu ścieżek,
 • parking rowerowy,
 • stalową pergolę ze sklepieniem, porośniętą pnączem,
 • obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpady),
 • pomnik przeznaczony do oczyszczenia i przesunięcia.

Zagospodarowanie Skweru Wdowiaka obejmuje:

 • nasadzenia roślinności o charakterze szpalerowym oraz w niższych piętrach kwiecistym,
 • modyfikację układu ścieżek,
 • obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpady, tablica informacyjna),
 • pomnik przeznaczony do oczyszczenia

Wykonane zostaną także prace remontowe w zakresie nawierzchni chodników, uzupełnienie luk w zadrzewieniach alejowych, łąki kwietne.

Oświetlenie

Planuje się wykonanie tradycyjnego oświetlenia słupowego, jak również oprawy do iluminacji projektowanych obiektów – reflektory zewnętrzne mocowane trwale do podłoża oświetlające drzewa oraz projektowane obiekty małej architektury, listwy świetlne umieszczone w obiektach. Oświetlenie montowane w posadzce podkreślające projektowane elementy od dołu.

System nawadniania

Źródłem zasilania automatycznego systemu nawadniającego będzie woda doprowadzona z instalacji wodociągowych zlokalizowanych w miejscach zgodnie z projektem. Dobrane zostaną moduły sterujące bateryjno - radiowe umieszczone w studzienkach elektrozaworowych. Obszar podzielony na strefy nawadniające, sterowane z osobnymi zaworami elektromagnetycznymi  za pomocą sterowników obsługiwanych zdalnie (system Bluetooth).


Nasadzenia zieleni przyulicznej

Zakup materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń wzdłuż ulic:

 • Krasińskiego
 • Herberta
 • Prostej
 • Krakowskiej
 • Chrzanowskiej
 • Przyszłości
 • Kościuszki
 • Żytniej
 • Krótkiej
 • Skrzyżowanie ulicy Królewskiej i Staszica
 • Gatunki rodzime aktualnie sadzone: kalina, lilak, barwinek, bluszcz, krwawnik, dereń, wierzba

Udostępnij na: