Bud-BRUK Zakład Robót Drogowych Pruszków z/s Piastów, informuje, że z dniem 4 sierpnia 2023 r. rozpoczęte zostały roboty związane z wykonaniem II etapu remontu ulicy ul. Dębowej. 

Od dnia 5 sierpnia (sobota) godz. 7.00 nastąpi zamknięcie w/w ulicy na odcinku od ul. Smoleńskiego do granicy Milanówka. 

Wyznaczony objazd będzie ulicami Piłsudskiego i ul. Królewską (Milanówek) oraz ul. Teligi i ul. 3 Maja (Grodzisk Maz.).

Przewidywany termin zakończenia robót do 20 września 2023 r. 

Udostępnij na: