mazowsze dla rownomiernego rozwoju

Zadanie pn.Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia” współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego

Wysokość dofinansowania: 4 000 000,00 zł

W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i przebudowę pięciu ulic stanowiących drogi publiczne: Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego, Norwida, Kasprowicza oraz Falęckiej, w tym: wykonanie robót przygotowawczych, nawierzchni jezdni i zjazdów, odwodnienia dróg, poboczy, elementów zwiększających bezpieczeństwo użytkowników, prac wykończeniowych, regulację urządzeń infrastruktury towarzyszącej, montaż oznakowania poziomego oraz opraw oświetleniowych LED.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Udostępnij na: