Tytuł projektu: „Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni coworkingowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku.”

Wysokość dofinansowania: 70 187,00 zł

Termin realizacji projektu: 17.11.2023 r. – 31.05.2024 r. 

Cel projektu: Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni coworkingowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku.

Opis projektu: Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni coworkingowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku. Będzie to miejsce pozbawione barier, nowe, stworzone do wymiany pomysłów i doświadczeń, a także do pracy indywidualnej. Miejsce, w którym odbiorcy będą mogli rozwijać swoje pomysły, biznesy, projekty - będzie to przestrzeń, w której udostępnione zostaną wszelkie narzędzia i wyposażenie służące do pracy indywidualnej i grupowej.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Udostępnij na: