Logo Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że decyzją Zarządu spółki WKD, w porozumieniu z Organizatorem przewozów, tj. Samorządem Województwa Mazowieckiego, od dnia 11 kwietnia br. do odwołania – w zależności od dalszych decyzji właściwych organów administracji państwowej w zakresie sytuacji epidemiologicznej w kraju – na linii WKD zostanie utrzymana, wprowadzona z dniem 21 marca, jako podstawowa dla wszystkich dni, organizacja ruchu pociągów według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty, niedziele i święta.

Jednocześnie, mając na uwadze zapewnienie jak najwyższego komfortu podróżowania w porach szczytów przewozowych, na podstawie prowadzonego monitorowania frekwencji w pociągach, podjęto decyzję o uruchomieniu wyłącznie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku oprócz świąt), tj. od 14 kwietnia br. (wtorek) w ramach istniejącej organizacji ruchu następujących dodatkowych połączeń:

  1. Pociąg nr 4400: Komorów (odj. 5:12) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 5:41)
  2. Pociąg nr 4401: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:05) – Komorów (przyj. 6:34)
  3. Pociąg nr 4402: Komorów (odj. 6:47) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:16)
  4. Pociąg nr 4403: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 7:30) – Komorów (przyj. 7:59)

Zmiana rozkładu jazdy pociągów WKD następuje w związku z utrzymującym się stanem epidemii na terenie Polski, wprowadzonym decyzją Rady Ministrów RP, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, jak również w obliczu narastającej liczby chorych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów oraz pracowników środków kolejowego transportu zbiorowego na linii WKD.

Aktualne uwarunkowania wpływają bezpośrednio na zmianę dotychczasowej struktury i intensywności odbywanych przejazdów pasażerów, skutkującą znaczącym obniżeniem zapełnienia pociągów na najbardziej obciążonych dotychczas relacjach. Niezależnie od powyższego utrzymuje się bieżące monitorowanie stanu zapełnienia pociągów uruchamianych na linii WKD w celu podjęcia dalszych decyzji w zakresie oferty przewozowej.

Wszystkie podejmowane decyzje mają na celu ochronę zdrowia oraz życia podróżnych.

Udostępnij na: