logo wkd

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. przewoźnicy samorządowi wprowadzają nową ofertę specjalną „Wspólny Bilet Samorządowy”.

„Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:

  • Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
  • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
  • Koleje Małopolskie sp. z o.o.
  • Arriva RP Sp. z o.o.,
  • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,
  • Koleje Dolnośląskie S.A.,
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.,
  • „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,

z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1. Warunków taryfowych oferty specjalnej „Wspólny Bilet Samorządowy”.

„Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę. Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 38,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. oferta jest dostępna w następujących kanałach dystrybucji WKD, tj.: kasach biletowych oraz przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji SkyCash.

W pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2017 r. honorowany będzie bilet na przejazd wydany według oferty „Wspólny Bilet Samorządowy" przez wszystkich przewoźników uczestniczących w ofercie ze wszystkich kanałów dystrybucji.

Szczegóły na stronie WKD

Udostępnij na: