logo umm

W związku z brakiem informacji na temat punktu sprzedaży biletów od 3 września br. Gmina skontaktowała się z przewoźnikiem komunikacji zastępczej - Kolejami Mazowieckimi.

W odpowiedzi na nasze pytanie poinformowano nas, że kasa biletowa znajdująca się w budynku dworca PKP przy ulicy Warszawskiej, mimo zamknięcia linii kolejowej, pozostaje nadal czynna do momentu przeniesienia jej do nowej siedziby. Inwestor PKP PLK nie podaje terminu przeniesienia i nowej lokalizacji kasy.

Będziemy Państwa informować na bieżąco.

Udostępnij na: