14 sierpnia 2020 roku o godz. 18.00, na terenie pomiędzy budynkami Teatru Letniego i MCK ul. Kościelna 3, zostanie odsłonięta wystawa tematyczna dotycząca wyboru koncepcji Ławeczki Marszałka w Milanówku organizowana przez Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej.

W ramach uroczystości Mieszkańcy będą mogli także zwiedzić wystawę 100 lat Bitwy Warszawskiej, przygotowaną przez Milanowskie Centrum Kultury. Wydarzenie zakończy program artystyczny. Serdecznie zapraszamy!


Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej wraz z Milanowskim Towarzystwem Letniczym pod patronatem Burmistrza Miasta MIlanówka podjęły inicjatywę w sprawie trwałego upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Milanówku. Wniosek w tej sprawie został pozytywnie rozpatrzony przez Radę Miasta Milanówka  uchwałą nr 197/XXI/ 2020 z dnia 02 marca 2020 roku o trwałym upamiętnieniu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Milanówku.

 

20200812 laweczka marszalka

 

20200812 bitwa warszawska

Udostępnij na: