Dzień PPP - grafika

Serdecznie zapraszamy, w niedzielę 27 września, do udziału w uroczystościach upamiętniających 81. Rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski, organizacji, która stała się zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego i jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej.

Na obszarze okupowanej Polski, Państwo Podziemne wypełniało podstawowe funkcje: działał podziemny rząd i parlament, tajne sądownictwo i oświata. Struktury państwowe kierowane były przez legalne władze RP, przebywające na emigracji w wolnych krajach sojuszniczych – na początku okupacji w Rumunii i Francji, a od połowy 1940 r. w Wielkiej Brytanii.

Po upadku Powstania Warszawskiego, Milanówek przez krótki okres stał się nieformalną polityczną stolicą Polski, gdzie schronienie znalazła znaczna część władz Polski Podziemnej, działały agendy Delegatury Rządu, odbywały się ważne narady przedstawicieli różnych orientacji politycznych m.in. w Milanówku bywał kurier rządu londyńskiego, Jan Nowak-Jeziorański oraz Komendant AK, gen. Leopold Okulicki.

Milanówek był siedzibą sztabu i dowództwa Obszaru Warszawskiego AK do stycznia 1945 r. Do Milanówka przeniesiono z Warszawy siedzibę Komórki „Foto” AK, która m.in. we współpracy z zakładem fotograficznym Felicji Witkowskiej, przy ul. Dworcowej w Milanówku, przygotowywała raporty mikrofilmowe od Delegatury w kraju dla Rządu RP w Londynie.

W pracy dla struktur PPP zasłużyli się mieszkańcy Milanówka, m.in. Adam Bień – sędzia, adwokat, I Zastępca Delegata Rządu na Kraj i Członek Krajowej Rady Ministrów, aresztowany w Procesie „Szesnastu” w marcu 1945 r.; Władysław Markowski – członek Delegatury RP na Kraj Sekcja Spraw Zagranicznych „Moc” Referat Środkowoeuropejski; Ryszard Kiełkiewicz – Delegat Rządu RP na powiat błoński.

Program uroczystości:

  • 10:00 – Msza św. w kościele św. Jadwigi Śląskiej;
  • 10:50 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem na skwerze im. Adama Bienia (ul. Kościuszki/ul. Kościelna);
  • 11:20 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego na skwerze im. Bohaterów Polski Podziemnej (ul. Warszawska przed budynkiem Poczty).

 

Na uroczystościach obowiązują wszystkie aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia i sanepidu w sprawie zapobiegania COVID-19.

Udostępnij na: