Nagroda „Milanowski Liść Dębu” to najwyższe wyróżnienie Burmistrza Miasta Milanówka przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla miasta i lokalnej społeczności.

Pomysłodawcami tej nagrody była pani prof. Mirosława Opałło i pan Andrzej Pettyn. Autorem statuetki natomiast jest pan Mariusz Koszuta. Laureatami wcześniejszych edycji byli m.in. pani Iwona Dornarowicz, Ryszard Witkowski, śp. Dariusz Biernacki.

Tegoroczna gala odbyła się w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada) i z powodu panującej pandemii była to wyjątkowo skromna uroczystość. Udział w niej wzięli jedynie laureaci, prowadzący wydarzenie – Burmistrz Miasta Milanówka, Piotr Remiszewski i zapewniający część artystyczną – akordeonista Mateusz Chmielewski. Gala była transmitowana na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube.

W tym roku to honorowe wyróżnienie otrzymali – pani doktor Ewa Kolecka – za wieloletnią działalność społeczną i troskliwą opiekę medyczną okazaną mieszkańcom Milanówka, a także pan Tadeusz Kuldanek – za działalność społeczną i edukacyjną na rzecz historii Miasta Milanówka oraz propagowanie jego dziedzictwa kulturowego.

Wzruszeni laureaci dziękowali za tę wyjątkową nagrodę Burmistrzowi Piotrowi Remiszewskiemu, Kapitule i wszystkim mieszkańcom Milanówka. Galę zakończył mini koncert akordeonowy pieśni patriotycznych w wykonaniu Mateusza Chmielewskiego.

Zaledwie 4 dni po uroczystości doszła do nas ogromnie smutna wiadomość. W nocy 15 listopada zmarł nagle pan Tadeusz Kuldanek. Pogrążeni w smutku przypominamy część jego wystąpienia po odebraniu nagrody Milanowskiego Liścia Dębu  – „Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przyznanie mi tej statuetki - Panu Burmistrzowi, Kapitule i moim najbliższym, bez których byłoby mi trudno działać społecznie.(…) dla mnie osobiście najwyższym honorem jest właśnie wyróżnienie honorowe, bo to świadczy o uznaniu dla pracy społecznej, którą na rzecz tego miasta staram się czynić.”

Mieszkańcy, zasmuceni informacją o nagłej śmierci pana Tadeusza, w komentarzach na portalach społecznościowych Urzędu Miasta Milanówka oraz na oficjalnym profilu Burmistrza Miasta raz jeszcze dali wyraz tego jak szanowaną i lubianą wśród milanowskiej społeczności osobą był pan Kuldanek, a także wyrażali swoje duże uznanie dla jego pracy na rzecz Miasta.

Całość finałowej gali XIV edycji nagrody Milanowskiego Liścia Dębu dostępna jest na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Milanówka w serwisie YouTube.


Gala finałowa XIV edycji Milanowskiego Liścia Dębu
Burmistrz Miasta Milanówka - Piotr Remiszewski
Wręczenie statuetki Milanowskiego Liścia Dębu doktor Ewie Koleckiej
Przemówienie laureatki Milanowskiego Liścia Dębu, dr. Ewy Koleckiej
Wręczenie statuetki Milanowskiego Liścia Dębu Tadeuszowi Kuldankowi
Przemówienie laureata Milanowskiego Liścia Dębu, Tadeusza Kuldanka
Burmistrz Miasta Milanówka - Piotr Remiszewski
Gala finałowa XIV edycji Milanowskiego Liścia Dębu
Mini koncert akordeonowy w wykonaniu Mateusza Chmielewskiego
Mini koncert akordeonowy w wykonaniu Mateusza Chmielewskiego
Gratulacje dla laureatów od pani redaktor Ewy Kubackiej
Gratulacje dla laureatów od pani redaktor Ewy Kubackiej
Laureaci XIV edycji nagrody Milanowskiego Liścia Dębu z Burmistrzem Piotrem Remiszewskim
Laureaci XIV edycji nagrody Milanowskiego Liścia Dębu
Laureatka XIV edycji nagrody Milanowskiego Liścia Dębu - Ewa Kolecka
Laureat XIV edycji nagrody Milanowskiego Liścia Dębu - Tadeusz Kuldanek

Udostępnij na: