Dla kogo jest skierowana Nieodpłatna Pomoc Prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym),
 • mediacje,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
 • poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,
 • opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji,
 • mediację.

Jak uzyskać pomoc?

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić termin wizyty pod nr telefonu 22 723 01 68.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

 1. Żabia Wola, ul. Wiejska 2f (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);
 2. Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);
 3. Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12);

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl lub Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-grodziski.pl.


Zobacz również:

Waga Temidy, kodeksy i globus

Udostępnij na: