W ostatnich latach często słyszeliśmy o problemie, jakim jest zaśmiecanie krajobrazu miast przez zalewające je kolorowe reklamy. Problem zaczął dotyczyć już nie tylko dużych miast, ale i tych mniejszych. Problem ten widoczny jest także w Milanówku. Charakter miasta-ogrodu na każdym rogu przytłaczają banery i różnego rodzaju instalacje reklamowe.

W 2015 roku Milanówek rozpoczął walkę z chaosem reklamowym. Urząd Miasta, dając dobry przykład, zdjął ze swoich nieruchomości banery i reklamy. Za nim część przedsiębiorców zrobiła to samo. To był pierwszy krok do poprawy estetyki miasta. Dziś działa w mieście Rada ds. Estetyki Miasta, wspólnie z mieszkańcami opracowywana jest uchwała krajobrazowa, a Straż Miejska rozpoczęła proces usuwania nielegalnych reklam z przestrzeni miejskiej.

Działania zmierzające do przywrócenia estetyki przestrzeni publicznej są bardzo ważne, ponieważ zauważalny w mieście chaos reklamowy z pewnością nie wpisuje się w charakter Milanówka – Miasta Ogrodu. W szczególności część historyczna miasta, stanowiąca zespół o unikalnych walorach krajobrazowo-urbanistycznych wymaga należytej dbałości o jakość otoczenia, w której mieszkamy i żyjemy.

Z tego powodu Władze Miasta przystąpiły do działań, które mają za zadanie przywrócenie piękna naszego miasta, nie tylko poprzez uporządkowanie nośników reklamowych i szyldów, ale także zmierzających do podniesienia jakości przestrzeni publicznej miasta.

Udostępnij na: