Herb Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że obecnie ankiety można złożyć:


W związku z prowadzoną przez Gminę Milanówek inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła na terenie naszego miasta informujemy, że przeprowadzana jest ankietyzacja wśród mieszkańców dotycząca sposobów ogrzewania budynków.

Ankieta w wersji papierowej jest przedmiotem dystrybucji do wszystkich nieruchomości w Mieście. W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie do wypełnienia ankiety prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią [22 758 30 61, wew. 202, 204, 212 (kierownik), 214, 221]. 

Celem ankiety jest rozpoznanie funkcjonujących w mieście systemów grzewczych (lokalnych kotłowni i pieców). Inwentaryzacja będzie podstawą do opracowania harmonogramu ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania, którego głównym założeniem jest likwidacja źródeł niskiej emisji odpowiedzialnych za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z zapisami Uchwały 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Serdecznie zachęcamy Mieszkańców do współpracy i wypełnienia ankiet.


Pliki do pobrania:

pdfAnkieta119.3 KB 


Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Milanówek” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Logo Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza

Udostępnij na: