Pliki do pobrania:

Aktualizacja w zakresie osiągniętych poziomów wskazanych w analizie stanu gospodarki odpadami za 2018 r.:

 

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska: 4,3%
  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 54,84%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,00%

Udostępnij na: