Płatności podatków i opłat można dokonać wpłacając należność na konto indywidulane wskazane w decyzji podatkowej lub na konto Urzędu Miasta: Bank PKO BP  95 1020 1026 0000 1002 0263 4905

Płatności można również dokonać gotówką lub kartą w kasie Urzędu (Budynek A przy ul. Kościuszki 45).

Godziny otwarcia kasy :

poniedziałek:  10:00 - 16:00

wtorek – czwartek: 9:00 - 15:00

piątek: 9:00 - 14:00

(przerwa w kasie codziennie: 12:00 - 12:45)

Kontakt: Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Budynek A  ul. Kościuszki 45 pok. nr 11

tel. 22 758 30 61 wew. 104, 105, 175, 210

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

podstawa prawna:

Druki podatkowehttps://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

PODATEK ROLNY

podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M. P. z 2023 r. poz. 1129)

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 1 ha wynosi 448,1500 zł.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha wynosi 224,0750 zł.

Druki podatkowehttps://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

PODATEK LEŚNY

podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130).

Stawka podatku leśnego wynosi 72,0346 zł za 1 ha lasu.

Druki podatkowehttps://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPOTOWYCH

podstawa prawna:

Druki podatkowehttps://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

Opłatę za gospodarowanie odpadami można wpłacać na wyznaczone rachunki indywidualne lub na konto Urzędu Miasta: Bank PKO BP  95 1020 1026 0000 1002 0263 4905,

Płatności można również dokonać gotówką lub kartą w Kasie Urzędu (Budynek A przy ul. Kościuszki 45).

Godziny otwarcia kasy :

poniedziałek:  10:00 - 16:00

wtorek – czwartek: 9:00 - 15:00

piątek: 9:00 - 14:00

(przerwa w kasie codziennie: 12:00 - 12:45)

 

podstawa prawna:

Kontakt: Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Budynek A  ul. Kościuszki 45 pok. nr 10

Tel. 22 758 30 61 wew. 102, 103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24 zł za osobę (dla osób niekorzystających ze zwolnienia w części opłaty).

Zwolnienia w części opłaty:

  • dla osób kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych (dot. właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi) wynosi 4 zł od osoby miesięcznie. Wyliczenie opłaty wówczas wynosi 20 zł od osoby/m-c (stawka opłaty 24 zł od osoby/m-c – zwolnienie w wysokości 4 zł od osoby/m-c);
  • dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (Milanowską / Ogólnopolską) oraz dla osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (kryterium dochodowe) – w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty. Wyliczenie opłaty wówczas wynosi 12 zł od osoby/m-c

Uwaga:

Osoby, które korzystają jednocześnie ze zwolnienia w części opłaty wynikającej z:

- kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych,

- posiadania Karty Dużej Rodziny lub kryterium dochodowego,

obliczając wysokość opłaty miesięcznej w pierwszej kolejności uwzględniają ulgę z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym (4 zł od osoby – wyliczenie opłaty wynosi wówczas 20 zł od osoby), a następnie stosują zniżkę w wysokości 50% od wyliczonej opłaty  i wówczas wyliczenie opłaty wynosi 10 zł od osoby.

W przypadku osób korzystających ze zwolnienia z części opłaty z uwagi na posiadanie Karty Dużej Rodziny należy dołączyć kopie aktualnych kart wszystkich członków rodziny posiadających ww. karty.

W przypadku osób korzystających ze zwolnienia z części opłaty z uwagi na kryterium dochodowe należy dołączyć stosowne zaświadczenie z Centrum Usług Społecznych.

Osoby uprawnione do skorzystania z któregokolwiek ww. zwolnienia są zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 415/XLIX/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 8 września 2021 r., która jest dostępna pod linkiem:

Deklaracja

 

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • za I kwartał do 30 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy z jakiejś przyczyny jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami proszeni są o jak najszybsze jej złożenie w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych przy ul. Kościuszki 45.

 

OPŁATA SKARBOWA

Opłatę skarbową można wpłacać na konto Urzędu Miasta:
Bank PKO BP  95 1020 1026 0000 1002 0263 4905  

Płatności również można dokonać gotówką lub kartą w Kasie Urzędu (Budynek A przy ul. Kościuszki 45).

Godziny otwarcia kasy :

poniedziałek:  10:00 - 16:00

wtorek – czwartek: 9:00 - 15:00

piątek: 9:00 - 14:00

(przerwa w kasie codziennie: 12:00 - 12:45)

 

 

Udostępnij na: