Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 15 maja  2019 r. (środa) o godz. 18:00 w budynku “B”  Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie petycji z dnia 14 grudnia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 18.12.2018 zarejestrowanej pod numerem 11307.2018) w sprawie wydania specjalnych kart dla właścicieli kamieniczek oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w centrum miasta przy ulicy Warszawskiej.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: