Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 12 czerwca  2019 r. (środa) o godz. 17:00 w budynku “B”  Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie petycji z dnia 27 lutego 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 04.03.2019 zarejestrowanej pod numerem 02344.2019) w sprawie sprzeciwu budowy parkingów 65 aut na odcinku ul. Brzozowej-Smoleńskiego.
 3. Rozpatrzenie skarg mieszkańców:
  1. skarga Stowarzyszenia „Krakowska” z dnia 6 maja 2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 06.05.2019 r. zarejestrowana pod numerem 04882.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca ”wybiórczego” informowania wojewody o aktach prawa miejscowego;
  2. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów data na piśmie 29.05.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 6 maja 2019 r. zarejestrowana pod numerem 04910.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka i pracowników Urzędu Miasta Milanówka, którzy nie udzielili odpowiedzi na wcześniejsze pismo;
  3. skarga Pani (…) z dnia 30 kwietnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 13.05.2019 r. zarejestrowana pod numerem 05175.2019) przesłana za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego przy piśmie WK-III.1411.43.2019.PW na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca opieszałości organu w zakresie likwidacji nielegalnie zbieranych odpadów z nieruchomości prywatnej;
  4. skarga Stowarzyszenia „Krakowska” z dnia 15 maja 2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 16.05.2019 r. zarejestrowana pod numerem 05335.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca uchybień i naruszenia prawa przy przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: