Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. (piątek) o godz. 17:00 w budynku “B”  Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg mieszkańców:
    1. skarga Pani(…) z dnia 1 lipca 2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 01.07.2019 r. zarejestrowana pod numerem 07076.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca dzierżawy terenu pod pawilon handlowy;
    2. skarga Pana (…) z dnia 27.05.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 27.05.2019 r. zarejestrowana pod numerem 05711.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca celowości zakupu nieruchomości przy ulic Łąkowej oraz zachowania w stosunku do mieszkańców organu wykonawczego;
    3. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 7.06.2019 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 10.06.2019 r. zarejestrowana pod numerem 06222.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące niewłaściwego wykonywania zadań przez Burmistrza w związku z budową kolektora odwodnieniowego w Milanówku;
    4. skarga Ligi Ochrony Przyrody z dnia 7.06.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 10.06.2019 r. zarejestrowana pod numerem 06221.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące niewłaściwego wykonywania zadań przez Burmistrza w związku z budową kolektora odwodnieniowego w Milanówku;

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: