Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad;
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia Miasta Milanówka do Unii Miasteczek Polskich oraz wskazania reprezentanta;
  2. zmiany uchwały Nr 120/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
  3. regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku;
  4. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka;
  5. uchylenia uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek;
 3. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki

Zobacz więcej:

Udostępnij na: