Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 11 września (środa) 2019 r. o godz. 17.30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    1. przyjęcia „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Miasta Milanówka”;
    2. zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój-Aktywność-Praca”
  3. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji Zdrowia

i Pomocy Społecznej

Hubert Jarek

Zobacz więcej:

Udostępnij na: