Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Omówienie wzoru deklaracji.
  3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    1. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”;
    2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna – w rejonie ulic Cicha i Promyka”.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego
i  Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki

Udostępnij na: