Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w budynku “B”  Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie petycji UKS MTE Milanówek z dnia 5.04.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 27.05.2019 zarejestrowanej pod numerem 05739.2019) w sprawie rozbudowy infrastruktury sportowej w Milanówku polegającej na wybudowaniu bieżni lekkoatletycznej i towarzyszących urządzeń w CSiR Grudów.
 3. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców:
  1. skarga Pani(…) z dnia 25.07.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 25.07.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09230.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nieuznawania udzielonych pełnomocnictw;
  2. skarga Pani (…) z dnia 25.07.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 25.07.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09228.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nieuznawania udzielonych pełnomocnictw;
  3. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 26.08.2019 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 26.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09374.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca wycofania skargi kasacyjnej złożonej w dobrze podjętym interesie Miasta;
  4. wniosek Pana(…) z dnia 11.09.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 12.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 10040.2019) w sprawie nawierzchni ulicy Rososzańskiej i ul. Polnej;
  5. wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.08.2019 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 28.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09375.2019) w sprawie przywrócenia zarządu nad opieką i pielęgnacją zieleni miejskiej niskiej i wysokiej w Milanówku do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;
  6. wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 05.09.2019 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09714.2019) w sprawie zaprzestania stosowania i wydawania zgody na stosowanie metody ZRID w mieście.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: