Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 10 października (czwartek) 2019 r. o godz. 17:30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie uchwał podjętych przez Radę Seniorów na VI posiedzeniu sesji Rady Seniorów Miasta Milanówka w dniu 5 września 2019 r.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Hubert Jarek

Udostępnij na: