Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. (środa) o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Milanówek oraz zasad i trybu jego nadawania;
  3. Podsumowanie wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Gminy Milanówek oraz planowane wydarzenia;
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
Karolina Białecka

Zobacz również:

Udostępnij na: