images/aa_logotypy/herb_rmm.jpgPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019-2026;
  2. zmian budżetu miasta na 2019 rok;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;
  4. zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  5. zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup pojazdów do obsługi komunikacji miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

Udostępnij na: