herb rmmW nawiązaniu do Pani pisma z dnia 10 października 2019 r., dotyczącego wezwania mnie do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, niniejszym, chciałbym Panią serdecznie przeprosić, że w protokole Komisji Rewizyjnej z kontroli Milanowskiego Centrum Kultury, gdzie Pani jest dyrektorem zostały użyte nieprawdziwe sformułowania a mianowicie, że „swoboda w decyzji dotyczącej wyboru oferenta, w prosty sposób prowadzi do mechanizmów korupcyjnych przy dokonywaniu firmy wykonawcy" oraz, że zasugerowałem nieprawidłowe stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Mając na względzie fakt, iż protokół z prac Komisji Rewizyjnej Rady miasta Milanówka, był jedynie dokumentem wewnętrznym i nie stanowił ostatecznego protokołu z przeprowadzonej kontroli, nie upoważniłem przewodniczącego Komisji do jego upublicznienia bądź przekazania do publikacji.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że dla mnie to była wersja robocza protokołu, która miała być jeszcze z Panią konsultowana. Nie sadziłem, że bez żadnej podstawy prawnej a tym samym bezprawnie, zostanie ona na polecenie Pani Janiny Moławy, Przewodniczącej Rady Miasta, skierowana do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. W ten sposób doszło do rozpowszechnienia tego dokumentu w sposób bezprawny.

Nigdy, do tej pory, protokoły z kontroli nie były publikowane w BIP, ponieważ zawsze były dostępne na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej. W wyniku bezprawnych działań Pani Moławy, w BIP umieszczona została wersja robocza protokołu, z pomawiającymi Panią sformułowaniami, która nigdy nie powinna tam się znaleźć.

Tą drogą wyrażam nad tym faktem swoje ubolewanie i mam nadzieje, że nigdy taka sytuacja nie będzie miała już miejsca. Jednocześnie mając na względzie fakt, że nie widzę ze swojej strony winy za publikację protokołu w wersji roboczej, nie czuję się zobowiązany do wykonania wezwania w zakresie publikacji przeprosin, bowiem nie ja dopuściłem się tego działania. Dokumenty z prac Komisji przekazuje przewodniczący Komisji, natomiast za publikację jednoosobowo odpowiada w tym wypadku Przewodnicząca Rady.

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację moich przeprosin przekazanych tym listem.

Radny Miasta Milanówka,
Członek Komisji Rewizyjnej
Leszek Kołodziejski

Udostępnij na: