herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców:
  1. skarga Pani (…) z dnia 25.07.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 25.07.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09228.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nieuznawania udzielonych pełnomocnictw;
  2. skarga Pani(…) z dnia 29.09.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 10753.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca prowadzonej korespondencji znak sprawy GN.680.58.2019.PO;
  3. wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 05.09.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09716.2019) w sprawie udostępnienia wniosku oraz decyzji dotyczące wycinki drzew w ul. Staszica;
  4. wniosek Państwa(…) z dnia 17.10.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 21.10.2019 r. zarejestrowana pod numerem 12032.2019) w sprawie budowy i remontu ulicy Olszowej;
  5. wniosek Grupy społecznej „Łąkowa” z lipca 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 03.07.2019 r. zarejestrowana pod numerem 07159.2019) w sprawie stanowiska Grupy dotyczącego rozwoju kultury w Milanówku;
  6. pisma Pani(…) z dnia 01.08.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 01.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 08400.2019) do którego zostały przesłane dodatkowe pisma z dnia 12.08.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 12.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 08761.2019) oraz pisma z dnia 209.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 03.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09571.2019) dotyczące zajęcia stanowiska przez Radę Miasta Milanówka w sprawie min. Muzeum jedwabnictwa, milanowskich archiwaliów, Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, dzieł Jana Szczepkowskiego;
  7. pismo Pana (…) z dnia 06.08.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 06.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 08599.2019) oraz pisma z dnia 11.09.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 11.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09962.2019) dotyczącego zajęcia stawiska Rady Miasta Milanówka w sprawie egzekwowania przepisów prawa w zakresie gospodarki ściekami;
 3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców ulicy Grudowskiej z dnia 16.08.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 19.08.2019 zarejestrowanej pod numerem 09017.2019) w sprawie umieszczenia w planie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej odcinka ulicy Grudowskiej pomiędzy ulicą Wiatraczną, a ulicą Brwinowską.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: