Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  3. Informacja dotycząca zapotrzebowania budżetowego Ochotniczej Straży Pożarnej.
  4. Opinia dotycząca pisma Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Jakub Piotrowski


Zobacz również:

Udostępnij na: