Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie XXII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr 174/XVII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku;
  2. zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka;
  3. zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 20 marca 2020 r. o nr 41/VIII/20;
  4. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2019 rok;
  5. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Miasta Milanówka;
  6. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
   w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2019;
  7. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu epidemii.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie XXII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława


Zobacz również:

Udostępnij na: